Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и сценарии в зависимост от различните нива на заболяемост на национално, областно, общинско и училищно ниво

Кликнете върху връзката, за да прегледате приложения документ

Здравейте, напишете своя коментар: