Административно обслужване

 

Вътрешни правила за достъп
до обществена информация

Вътрешни правила

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

Списък на административните услуги
предоставени от ПГИ

За да разберете повече за всяка една от тях моля, кликнете върху наименованието на услугата.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас

Издаване на Европейско приложение към диплома

Издаване на Европейско приложение на свидетелство за ПК

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на ПО и Свидетелства за ПК

Издаване на Удостоверения за ПО и Свидетелства за ПК

 

Формуляри

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Приложение към чл.13, ал.1

 

 Лице за контакт

За подаване на сигнали за нередности и корупция в ПГИ се свържете с г-жа Мария Иванова, председател на комисия антикорупция, тел. 0879020023