Контакти

    За връзка с колектива на ПГИ използвайте следните елекронни пощенски кутии:
 • M.Mechkarska@pgi-smolyan.info – Мария Дамова-Мечкарска – Директор
 • G.Cvetkova@pgi-smolyan.info – Гергана Цветкова – зам. Директор
 • ivanova@pgi-smolyan.info – Мария Иванова – Преподавател по Информатика и ИТ
 • nedeva@pgi-smolyan.info – инж. Ирена Недева – Преподавател по Информатика и ИТ
 • aldumirova@pgi-smolyan.info – Емилия Алдумирова – Преподавател по Английски език
 • phgphy@pgi-smolyan.info Методично обединениe на История, География, Физколтура, Философия и Психология – Преподаватели: Цеца Делева, Светлана Костова, Цонка Маркова, Ангел Караиванов и Арсен Лободов
 • math_it@pgi-smolyan.infoМетодично обединениe: Математика и Информатика – Преподаватели: инж. Ирена Недева, Мария Иванова, Софка Кубинска и Мария Черпокова
 • biology@pgi-smolyan.infoБиология и здравно образование – Преподавател: Ева Бакалова
 • phys_chem@pgi-smolyan.info Методично обединение: Природни науки – Преподавател: Лилия Александрова
 • bel@pgi-smolyan.infoБългарски език и литература – Преподаватели: Весела Бечева и Бисер Сувариев
 • eng_esp@pgi-smolyan.infoЧуждоезиково обучение – Преподаватели: Емилия Стойкова-Алдумирова и Еманоила Величкова
 • economics@pgi-smolyan.infoМетодично обединение: Икономика и Счетоводна отчетност – Преподаватели: Йорданка Сбиркова, Елмира Бонкалова-Косова, Пенка Василева, Дафинка Владимирова и Стела Добрикова
 Забележка: Важно е при изпращане на Вашите електронни писма към съответните преподаватели или служители на ПГИ да упоменете към кого изпращате писмото си (относно електронните пощенски кутии по методични обединения), както и информация за обратна връзка с Вас!

 

  За връзка със звеното за достъп до обществена информация (звено за административно обслужване):

        Телефон: 0301/6-26-34

        Лице за контакт: Златка Маргаритова
           /Завеждащ административна служба/
 

    За връзка с администратора на pgi-smolyan.info:

          ya.yanchev@pgi-smolyan.info – Янчо Янчев