Контакти

    За връзка със звено за достъп до обществена информация (звено за административно обслужване):

        Телефон: 0301/6-26-30

        Лице за контакт: Златка Маргаритова
           /Завеждащ административна служба/

        e-mail: info-2100113@edu.mon.bg
 
    За връзка с администратора на pgi-smolyan.info:

          ya.yanchev@gmail.com – инж. Янчо Янчев