За ценните и истински неща в живота

    Днес, 29.11.2016 г. , в учителската стая на ПГИ се състоя мила среща между представителите на ДА „Родопа“ – Смолян, водени от заместник областния управител Андриян Петров и директора на ансамбъла – Петър Янев.

    С много възрожденски дух пред учениците и учителите те разказаха за голямата цел, която си поставят с новия спектакъл „Невястата“ – съхраняване на духовността на младите хора, възпитанието във всичките човешки ценности и гордостта, че сме част от най-великата планина Родопа.

    Думите и искрените емоции на танцьорите от ансамбъла провокираха интереса на представителите от УС в ПГИ и те спонтанно и без колебание решиха – цялото училище да посети спектакъла на 14.12.2016 г.

    Благодарим на г-н Петров и г-н Янев за оказаното внимание и отправената лична покана към децата. Това е верният път за приобщаването към духовното наследство и традициите на Родопите, към несравнимата музика и танц.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Събрание за избор на обществен съвет

    На 24 ноември 2016 г. от 17.30 ч. в новосъздадената семинарна зала на гимназията се проведе Общо събрание на родителската общност. То бе свикано от директора на училището г-жа Мария Дамова – Мечкарска. На него се определи съставът на Обществения съвет. За председател , по предложение на родителите, беше избран г-н Красимир Парунов – виден общественик и дългогодишен директор на училището.

    На Общото събрание присъства представител на РУО – г-жа Нина Алексиева, старши експерт по професионално образование и родители от всички класове на училището.

  Участниците в срещата декларираха готовност за общи усилия и взаимодействие за издигане както на авторитета на ПГИ , така също и за подобряване качеството на предлаганото обучение.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Повече информация

Кампания за разделно събиране на хартия

    На 22 ноември 2016 година в ПГИ „Карл Маркс” – Смолян учениците от клуб по екология „Силивряк”, създаден по проект „Твоят час“ на МОН, организираха кампания за събиране на хартия. За един ден събраха над 350 килограма хартия за рециклиране. Най-активни в инициативата се представиха учениците от 8 А клас – Георги Величков, Манол Кюлханов и Александър Петевски с класен ръководител г-жа Лили Алексанрова. Те събраха 78 килограма, на второ място се представиха 8 Б клас с класен ръководител г-жа Светла Костова, които донесоха 65 килограма и на трето място учениците от 10 В клас с класен ръководител г-жа Елмира Косова предадоха 50 килограма хартия.

    Кампанията е една от изявите на клуба, посветена на Световната седмица за намаляване на отпадъците. Учениците от клуб по екология и г-жа Ева Бакалова благодарят на всички, които активно се включиха.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Световен ден на борба с насилието

    На 19 ноември 2016 г. ученици от 10 В клас подредиха във фоайето на училището информация, свързана със световния ден на борба с насилието. Във всяка класна стая раздадоха материали, свързани с темата и призоваха към непримиримост към всяка форма на насилие.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Национална инициатива „Мениджър за един ден“

    На 17 ноември 2016 г. учениците от учебна компания „Родопи-еко“ по проект Прадприемачи на бъдещето и Твоят час с ръководител г-жа Елмира Косова взеха участие в националната инициатива „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт. Ученикът Мартин Сантелов седна на кметския стол на г-н Мелемов , а Мария Мелемова зае поста на заместник-областния управител г-н Бозуков в областна администрация. Останалите 11 ученици заеха местата на началници на отдели и директори на дирекции в община Смолян и в областна администрация. Макар и за ден учениците успяха да се запознаят с длъжностите в сферата на местната администрация и да приложат теоретичните си познания по счетоводство, бизнес комуникации, право и финанси в практиката.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.