Европейски ден на спорта в училище

    На 6 октомври 2017 година се проведе “Европейски ден на спорта в училище”. В ПГИ бе проведен турнир по футбол и волейбол. В него взеха участие голям брой ученици от всички класове.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

5 октомври – Международен ден на учителя!

    На 5 октомври сутринта учителите от ПГИ „Карл Маркс“ бяха приятно изненадани с тържествена презентация по повод международния ден на учителя. Организаторите – 11 В клас с класен ръководител г-жа Косова, поздравиха учителите с поздравителен адрес, който беше прочетен пред всички ученици в класовете. Голямото междучасие учителите получиха подарък-есенна картина, под съпровода на гайдарско изпълнение.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Връстници обучават връстници!

    Днес, 28 септември, в ПГИ „Карл Маркс“, ученици обучаваха ученици! Така, тези от нашите възпитаници, които взеха участие в обучението на тема „Видове зависимости и формиране на умения за разпознаване на рискови фактори, водещи до агресия“, показаха какво са научили. Обучителите организираха и проведоха собствена кампания в часа на класа в 8 А и 8 Б класове. Новопостъпилите ученици в ПГИ се обучаваха, опознаваха и забавляваха, с помощта на екипни спортни игри.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Европейски ден на езиците

    На 26 септември отбелязваме европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година. Целта на европейския ден на езиците е:

        • да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици;

        • да се насърчава културното и езиковото многообразие;

        • да се стимулира изучаването на чужди езици през целия живот.

    В ЕС има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на мигранти. Поне половината от населението в света пък говори или разбира два или повече езика.
Английският е най-изучаваният чужд език в 28-те държави от ЕС, показват данни на Евростат за 2012 година. Важността на английския като чужд език в ЕС се потвърждава и от лидерството му в почти всички държави.

    В гимназията ни бе отбелязан европейския ден на езиците чрез кратка викторина подготвена от учителите по чужди езици. Учениците от всеки клас трябваше да напишат любимите си думи на български, английски, испански и руски на флипчарт във фоайето на училището.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Събитието предизвика голям интерес у учениците!

Честит празник! 22 септември – Ден на независимостта на България

    Независимостта на България е провъзгласена с Манифест на 22 септември 1908 година, който цар Фердинанд І прочита в двора на църквата „Св. 40 мъченици“ в старопрестолния град Търново. Провъзгласяването на независимостта на България е политически акт, извършен от правителството на Александър Малинов. С него се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, наложена и от Берлинския договор, сключен през 1878 година.

    За празника се проведе беседа в час на класа, а учениците от 9 Б клас подготвиха табло във фоайето на училището.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.