Официална церемония по повод приключване на строителните дейности по проект, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година

На 15.09.2021 г. от 10:00 ч. в ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян, се проведе официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на обект „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ – гр. Смолян“.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно обновяване на образователната инфраструктура на ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян.

Повече за изпълнените дейности и допълнителна информация за реализирания проект можете да видите от документа тук.

Откриване на новата 2021/2022 учебна година

15-ти септември е светъл училищен празник за ПГИ „Карл Маркс“ – първият учебен ден. Всички сме развълнувани – ученици, учители и родители. Отбелязахме го с песни, стихове и незабравими емоции, спазвайки всички мерки срещу КОВИД – 19. Музикални поздрави бяха поднесени от Фолклорен ансамбъл “РОДОПА“, Самира Гогова и група „Икономско настроение“. Кулминация на празничния ден бе словото на директора на училището – г-жа Мечкарска. Тя с гордост и уважение приветства новодошлите ученици и благодари на техните родители за гласуваното доверие. Гости на тържеството бяха Марин Захариев – заместник-кмет на Община Смолян и Нина Алексиева – старши експерт по професионално образование и обучение. Топли думи към ученици, родители, преподаватели и новопостъпилите осмокласници бяха поднесени от господин Марин Захариев – заместник-кмет на Община Смолян и Румен Бечев – баща на осмокласник.

Под звуците на училищния звънец, класните ръководители на осмите класове – г-жа Мария Печилова и г-жа Весела Бечева поведоха учениците към класните стаи.

Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна година смело и решително!
Да е здрава, успешна, пълноценна и присъствена новата учебна година.

За ПГИ Смолян е приоритет осигуряването на достъпна архитектурна среда за всички ученици и граждани

В ПГИ „Карл Маркс“ се проведе демонстрация на новото специализирано устройство за изкачване на стълби за хора с увреждания. Роботът е закупен като част от осъществения проект по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Регионална образователна инфраструктура”, компонент 1.

От тази учебна година учениците и гражданите с ограничена подвижност вече ще могат да посещават училището ни без затруднения с изкачването на стълби.

Специалното съоръжение има товароносимост до 180 кг. и се захранва с батерии, като с едно зареждане могат да бъдат изкачени 400 стъпала. Устройството за изкачване на стълби гарантира безопасното придвижване на по-трудно достъпните места в училището, като разполага и с автоматична спирачка.

Гумените задвижващи вериги действат на принципа на гъсеничния механизъм, като осигуряват плавно и комфортно движение, чрез приплъзване на уреда по твърди повърхности. Този модел позволява транспортирането на всички видове механични инвалидни колички. Стълбищният робот се отличава с надеждност, ергономичност, функционален дизайн, с цел да отговори на всички изисквания за улесняване достъпа на гражданите до сградата по безопасен и лесен начин. По този начин се преодоляват съществуващите до този момент затруднения при посещението на училището. Стълбищният робот осигурява достъпност до всички кабинети на територията на гимназията.

Практически препоръки за учебната 2021/2022 година за деца, родители и водачи от кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“

Кликнете върху връзката, за да прегледате приложения документ

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и сценарии в зависимост от различните нива на заболяемост на национално, областно, общинско и училищно ниво

Кликнете върху връзката, за да прегледате приложения документ

Годишен педагогически съвет в град Хасково

На 08.07.2021 г. се проведе годишен педагогически съвет в гр. Хасково. Бяха анализирани силните и слабите страни от образователния процес през учебната 2020/2021 година. Взеха се решения за предстоящата учебна година.

Получени сертификати от участие в инициативи през учебната 2020-2021 година

Участници в еко клуб „Силивряк, клуб “Арт ателие“ и ученическия съвет при ПГИ „Карл Маркс“ се включиха в две от инициативите на проекта „Партньорство за красива и чиста България“. Първата инициатива е „Училище без отпадъци“, а втората е „Великден без отпадъци“. Учениците взеха участие с:
– изработване на пана от капачки;
– изработване на кошници от стари вестници;
– изработване на поздравителни картички от рециклирана хартия;
– компостиране на растителни отпадъци и др.

Г-жа Бакалова запозна учениците с филм на тема „Намаляване на отпадъците, последиците от замърсяването и какво може да прави всеки от нас.“

Една от целите на проекта „Партньорство за красива и чиста България“ през 2021-ва е да се повиши нивото на гражданската активност и отговорност по темите за замърсяване, почистване и облагородяване на публични пространства. Друга важна насока е провеждането на инициативи за намаляване и рециклиране на отпадъците.

 

26 юни – Международен ден за борба с употребата и незаконния трафик на наркотици

Във връзка с 26 юни – Международен ден за борба с употребата и незаконния трафик на наркотици, учениците от 8А клас изработиха електронна книга с материали, информиращи за вредата от употребата на наркотици.

Можете да видите електронната книга от тук.

Дипломиране на випуск 2021

На 21.06.2021 г. бяха раздадени дипломите за средно образование на випуск 2021 г. Дванадесетокласниците на ПГИ „Карл Маркс“ получиха заслужените си дипломи, а директорът, госпожа Мечкарска, връчи специални грамоти на най-изявените ученици от този випуск.

Желаем попътен вятър и късмет в живота на всички наши възпитаници!

Резултати от националния кръг на олимпиадата по география и икономика – 13.06.2021 година

Важно: Всички ученици, от четвърта и трета състезателна група, които са класирани на първите седем места ще участват в подготовката на разширения отбор на България за Международната олимпиада по география в Истанбул.

    На 27.06.2021 година, от 13:00 часа, тези ученици трябва да се явят в гр. София, в Първа английска езикова гимназия, за изпит по английски език, по изискванията на Международната олимпиада по география.

  До 23.06.2021 година вкл., учителите на избраните ученици за разширения състав на отбора, със съдействието на директорите, трябва да потвърдят участието им на г-жа Гергана Иванова, главен експерт по география в МОН на следния имейл: geo.ivanova@mon.bg

 

За да разгледате пълните списъци в по-голям мащаб, кликнете върху тях.