Важно за кандидат-гимназистите:
Вижте информация за план-приема на гимназията ни за новата 2020/2021 учебна година.

Уважаеми колеги!
Скъпи ученици и родители!
Професионална гимназия по икономика навършва 60 години.
   Днес, всички заедно трябваше да сме част от тържествата, които винаги съпътстват един рожден ден. За съжаление, с цел да опазим живота и здравето на любимите хора, ще се поздравим виртуално, но от сърце.
    Училището ни е богато със своите възпитаници и техните многобройни успехи – плод на знания, стремежи и мечти. Богато е със воите учители – амбициозни, всеотдайни обичащи своите ученици, Училище, което се утвърди като важен просветен център и спечели значимо място в развитието на професионалното образование в Смолянска област!
    ПГИ „Карл Маркс“ заслужено празнува, макар и в малко тъжен и труден период, защото вече 60 години създава кадри, които активно участват в икономическия и стопански живот на страната. Стремежът на всички учители, ученици и служители е да защитават престижа на училището. Днес е денят на почит и признателност към всички ентусиасти, поставили началото на ПГИ, тогава Икономически техникум и работили дълги години за него. Не може да говорим за училището без да споменем имената на ръководителите – Димитър Велков, Иван Маринков, Пена Делинчева, Мария Томова – всеки от тях е оставил значима диря за развитието на училището, оставил е част от сърцето си , посрещайки и изпращайки хилядите випускници на гимназията.
   Днес учениците се обучават в изцяло обновени и съвременно обзаведени компютърни кабинети. Много от класните стаи са оборудвани със съвременна техника. Създадена е възможност за активна подготовка на децата с помощта на новите технологии, изградена е Wi-Fi мрежа за свободен достъп до интернет, семинарни зали, нови модерни кабинети по природни науки. В училището работят професионалисти, които не само преподават и обучават, а проявяват съпричастност към проблемите и приоритетите на всеки ученик. За всички тях водещ е девизът „Учим за живота, не за училището“.
    Съхранила духа на добрите традиции и пламъка на новаторството, гимназията ни продължава уверено да гради своя съвременен облик, благодарение на всеотдайните преподаватели и техния труд, благодаряние на подкрепата и доверието на родителите на нашите ученици, на МОН и всички регионални управленски структури, които винаги са подкрепяли гимназията.
Уважаеми колеги!
    С упоритост, търпение и любов учете децата, запазете оптимизма, за да множим заедно постигнатото!
  Бъдете здрави, постигайте все повече успехи. Реализирайте духовните си стремления, за да са пълни и щастливи дните ви!
Скъпи бивши и настоящи ученици!
    Следвайте своите желания, където и да се намирате по света, търсете най-добрите постижения в науката, не подминавайте несправедливостите и вярвайте в доброто! На вас принадлежи бъдещето!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Мария Дамова-Мечкарска
Директор на ПГИ

Поздрав на ученици от ПГИ по случай 60-годишнината на училището

Честит празник! Ученици от 8а клас поздравяват на английски език своите съученици, учители и родители, споделят и какво е за тях ПГИ.


 

Учениците от 10а също поздравяват:

Прессъобщение за проведена официална церемония „Първа копка“ – Смолян

Нa 25.05.2020 г., в двора на Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, град Смолян беше проведена официална церемония „Първа копка“ за ефективния старт на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”. Церемонията беше открита от директора на ПГИ „Карл Маркс“ – Мария Дамова-Мечкарска, която изрази радостта си, че гимназията ще има възможност да подобри условията, средата и възможностите за обучение.

Общата стойност на проекта е 1 171 125,221 лв. и още 12 194 лева за оборудване на УТФ.

Гости на церемонията бяха: д-р Даниела Дариткова – Председател на парламентарната група на ПП ГЕРБ, г-н Адриан Петров – Заместник областен управител, г-н Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян, г-жа Мария Семерджиева –Началник на РУО, представители на РУО, Спиро Чавдаров управител на строителната фирма „Дюлгер“, на педагогическия персонал от гимназията.

Събитието приключи с церемониална „първа копка” в двора на гимназията и с пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.

Публикувано на 25.05.2020 год.

        Уважаеми родители,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

 

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

142 години от Освобождението на България

   На 3-ти март 2020 година България чества 142 години от Освобождението си. На тази дата с подписването на Санстефанския мирен договор се слага край на Руско-турската война и България възкръсва на картата на Европа.

    Народът ни се покланя пред подвига на онези българи, които ни помогнаха да се утвърдим като нация. От 1888 година 3 март се празнува като Ден на Освобождението на България от турско робство. По решение на Народното събрание от 20 години 3-ти март е национален празник на страната.

Честит празник, Българи!

osvobojdenie-1878

    Санстефанският мирен договор е подписан на 3 март 1878 година от граф Н. П. Игнатиев и А. И. Нелидов, а от турска страна – Савфет паша и Садулах бей. Според него България става автономно трибутарно княжество с християнско правителство и своя войска.

Събития в ПГИ по повод Националния празник на България

На 2-ри март в ПГИ „Карл Маркс“ отбелязваме Националния празник на България. Денят започна с Чинтуловите песни, които ни накараха да почувстваме величието на тази паметна дата.

Учениците от 10А клас с класен ръководител Еманоила Величкова подготвиха информационни табла, които проследяват историята и живота на героите, отдали живота си за Свободата.

Утре – 3-ти март ще се включим в тържествата по случай Националния празник, като поднесем венци пред паметника на загиналите за свободата на България в квартал Устово.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Представителна изява на клуб „Арт ателие“

На 29.02.2020 г. учениците от клуб „Арт ателие“ посетиха Дом за стари хора в село Фатово. Те изработиха мартеници заедно с бабите и дядовците в дома. Това беше и първата представителна изява на клуба. Гайдарите Станимир Валентинов и Васил Маргаритов заедно с Елеонора Згурова се погрижиха за доброто настроение. Учениците, също така украсиха традиционно, мартенско дърво с изработените мартеници.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

БЛАГОДАРИМ ВИ 12А!

На 26.02.2020 г. в ПГИ „КАРЛ МАРКС“ се проведе майсторски клас на тема „Стартиране на малък бизнес“. Урокът беше интегриран между предметите: английски език, икономическа информатика, ФПП, РУП. Учителите, осъществили проекта са Стела Добрикова, Еманоила Величкова и Мария Черпокова. Гости на събитието бяха г-жа Нина Алексиева-експерт професионално образование в РУО, г-жа Сийка Суркова-кмет на с. Момчиловци, Илия Годев-експерт „Продуктово и териториално развитие на туризма“, колеги от града и областта.

Благодарим за подкрепата и удовлетворението, които ни дадохте!

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Участие в национален конкурс

Учениците Юлиан Дрянков и Диляна Дурсева получиха специална награда в гр. Стара Загора.

Юлиан и Диляна участваха с три фотографии в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС на тема: „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“. Те получиха специалната награда на Районен съд – Стара Загора – категория „ФОТОГРАФИЯ“.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук