Проекти и клубна дейност

  

  Проекти към Министерство на образованието и науката:

TvCh

USPEH

 

   Проекти към център за развитие на човешките ресурси:

 

 Проекти към Академия на централните европейски училища – ACES:

 
 

Приключили проекти и

 

клубни дейности

 

Клуб „Съхрани българското“

SB - 2009

 

Клуб „Бързопис“ през 2009/2010 учебна година

P1030804