Проекти и клубна дейност

Ръководители и наименование
 
на извънкласните дейности
 
в ПГИ „Карл Маркс“
 
учебна 2019-2020 година

1. Дигитална математика – Софка Сергеева Кубинска
Категория: Приложна математика
Период на провеждане от 01.10.2019 г. до 30.06.2020 г.

2. Практична математика – Софка Сергеева Кубинска
Категория: Приложна математика
Период на провеждане от 01.10.2019 г. до 30.06.2020 г.

3. Силивряк – Ева Станимирова Бакалова
Категория: Околна среда
Период на провеждане от 01.10.2019 г. до 30.06.2020 г.

4. Арт ателие – Емилия Карамфилова Стойкова-Алдумирова
Категория: Изящни изкуства
Период на провеждане от 01.10.2019 г. до 30.06.2020 г.

5. SM Art – Десислава Петкова Минчева-актьор, външен преподавател
Категория: Сценични и танцови изкуства
Период на провеждане от 10.10.2019 г. до 30.06.2020 г.

6. Уеб свят – Мария Златкова Черпокова
Категория: Дигиталните умения
Период на провеждане от 01.10.2019 г. до 30.06.2020 г.

7. Компютърен свят – Ирена Симеонова Недева
Категория: Дигиталните умения
Период на провеждане от 01.10.2019 г. до 30.06.2020 г.

8. Дигитален свят – Мария Христова Иванова
Категория: Дигиталните умения
Период на провеждане от 01.10.2019 г. до 30.06.2020 г.

Дейности от предходни
 
учебни години

   

  Проекти към Министерство на образованието и науката:

TvCh

USPEH

 

   Проекти към център за развитие на човешките ресурси:

 

 Проекти към Академия на централните европейски училища – ACES:Приключили проекти и
 
клубни дейности

Клуб „Съхрани българското“

SB - 2009

 

Клуб „Бързопис“ през 2009/2010 учебна година

P1030804