Профил на купувача


Активни процедури

        Няма активни процедури

Приключили процедури

Обществена поръчка за установяване на технически характеристики

Днес 24.11.2014 година Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ град Смолян обяви обществена поръчка за услуга по реда на глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: извършване на обследване на сгради за установяване на технически характеристики.

 1. Публична покана – Tehnicheski harakteristiki.pdf
 2. Документация – Dokumentaciq-Tehnicheski harakteristiki.docx

 3. Протокол – Tehnicheski harakteristiki – Protocol.pdf

op_site_poster_1

Обществена поръчка за енергийна ефективност

Днес 21.11.2014 година Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ град Смолян обяви обществена поръчка за услуга по реда на глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност.

 1. Публична покана – Energiina efektivnost.pdf
 2. Документация – Dokumentaciq-Energiina efektivnost.docx
 3. Протокол – Energiina efektivnost – Protocol.pdf

op_site_poster_1

Възложени процедури

        Няма актуални възложени процедури

Процедури по чл. 20, ал. 1

         Няма актуални процедури по чл. 20, ал. 1

Процедури по чл. 20, ал. 2

       Няма актуални процедури по чл. 20, ал. 2

Процедури по чл. 20, ал. 3

        Няма актуални процедури по чл. 20, ал. 3

Процедури по чл. 20, ал. 4

        Няма актуални процедури по чл. 20, ал. 4

Пазарни консултации по чл. 44

        Няма пазарни консултации по чл. 44

Обявления и становища

 • Предварителни обявления

     Няма предварителни обявления

 • Становища от АОП

      Няма становища от АОП