eTwinning Project

От 10 февруари 2012 г. ПГИ „Карл Маркс“ стартира участието си  в „eTwinning“ проект с партньори от румънския град Констанца и словашкия град Левице на тема „Forum of Generations at school“. В Подготвителната фаза 8-те участници имаха за задача да съставят Лого на проекта, също така трябваше да изготвят собствено представяне на Английски език. Предстои изготвяне на презентации свързани с обучението на стари хора по ИКТ.

[svgallery name=“etwinning“]

Здравейте, напишете своя коментар: