Международни връзки

    Вече повече от десетилетие ПГИ „Карл Маркс“ изгражда и утвърждава позициите си на европейския образователно-културен обмен. Началото бе в рамките на Българо-датския колеж. През 1998 година преоритет за нас станаха взаимоотношенията ни с партньори от ФРГ, по-точно с „Бертолд-Шварц“ – институт и с „Макс-Вебер“ – училище-колеж по икономика в гр. Фрайбург. Още през 1998 година бе осъществен първият курс-обучение за наши възпитаници в немска среда. Домакини им бяха немски семейства. През 2001 година в ПГИ „Карл Маркс“ гостуваха немски представители, а през 2003 година 15 немски колежани пристигнаха в Смолян. В училището ни от учeбната 2000/2001 г. се изучава и испански език. В тази връзка през 2002 и 2003 години получихме двукратна визита – от испанския посланник Хосе Лопес Хорин, от зам. посланника на кралство Испания и от културния аташе в Посолството на Испания в София. От началото на учебната 2003/2004г. ПГИ „Карл Маркс“ е училище-партньор към международния проект Comcult на програма Сократ. Той е с продължителност 3 години и се финансира от Европейската комисия. В него участват като партньори ученици от Германия, Англия, Италия, Испания, Полша, Унгария, Гърция, Кипър и Холандия. Пълното наименование на проекта е Common Cultur, което означава „обща култура“. Това е и основната му цел да открие и опише онези ценности, които са характерни за всички основни религии и етноси, населяващи разширяващия се Европейски съюз и на тази основа да се възпита у подрастващите чувство на толерантност към различните от тях. Работи се по три учебни метода – групови занятия, работа с Интернет и създаване на дигитален филм,който е и крайния продукт на проекта. Филмът ще включва идеи на учениците от 10-те страни партньори и ще бъде разпространен в Интернет пространството. Основните теми, по които се работи с учениците, за да бъде постигната крайната цел са:

  1. Общото и различното в ценностната система на 3-те монотеистични религии-Християнство, Ислям и Юдеизъм.
  2. Интеграция на различните култури и етнически малцинства.
  3. Процесът на трансформация на бившите социалистически държави и тяхната интеграция в Европейския съюз.
  4. Регионални конфликти.

Работата по проекта приключи през есента на 2006 година.