Ученици от ПГИ демонстрират новите образователни роботи Sphero Bolt

2 февруари – Международен ден на влажните зони

Учениците от клуба по екология „Силивряк“, с ръководител Ева Бакалова, подредиха мини изложба, посветена на значимостта на влажните зони за водоплаващите птици, като защитените видове Червено гуша гъска, Гривеста рибарка, Малък корморан и други.

Влажните зони са жизненоважни екосистеми, които осигуряват многобройни ползи, както за хората, така и за дивата природа, включително източници на чиста вода, защита от наводнения, местообитания за риби и други водни видове, както и улавяне на въглерод, което може да помогне в борбата с изменението на климата.

„ВРЕМЕ Е“ за възстановяване на влажните зони!

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

През месец януари 2023 година, ПГИ “Карл Маркс“ – Смолян, стартира участието си в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Вижте повече информация за този проект

Представителна изява на клуб „Creative World Citizens“

Днес, 26.01.2023 г., клубът по английски език в ПГИ „Карл Маркс“ проведе своята изява пред учители и ученици. Със събитието на „Creative World Citizens“ открихме и новия тематичен кът в училище, който ни пренася в столицата на Обединеното Кралство – Лондон. Участниците от клуба представиха свои проекти на английски език, с виртуална обиколка разходиха гостите из забележителностите на Лондон и ги запознаха с историята и традициите на Англия. На чаша английски чай всички присъстващи участваха в състезание, свързано с Лондон, а победителят получи награда.

Представителна изява на клуб „Аз и другите“

Наркотиците са едно от големите предизвикателства на нашето време. В тази връзка, ученици от клуб „Аз и другите“ при ПГИ „КАРЛ МАРКС“ – град Смолян, изготвиха клип и брошура. Те имат за цел да напомнят на своите съученици за рисковете от употребата на наркотици, посочвайки причините, поради които си струва да кажем „НЕ“ на употребата им.

26 януари – Международен ден на митниците

Днес – 26 януари митническите служители отбелязват Международния ден на митниците. Световната митническа общност празнува в чест на състоялата се на този ден през 1953 год. първа официална сесия на Съвета за митническо сътрудничество, познат днес като Световна митническа организация (СМО). Днес страните членки на Световната митническа организация са 183. България е член на организацията от 1 август 1973 година.

Демонстрация на учениците от клуб Роботика

Ученици от ПГИ „Карл Маркс“ в клуб Роботика демонстрират своите творения на импровизирано трасе с препятствия.

Изложба на клуб „Частици България“

На 23 януари 2023 година участници от клуба „Частици България“, с ръководител Валентина Велкова, подредиха рисунки в изложба за наименования на месеците през годината на старобългарски език. Гост-художник и приятел на клуба е Йоана Георгиева от 10а клас, която е възпитаничка на Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ в град Смолян. Изложбата предизвика голям интерес, емоции и желание да пазим и ценим българската история, език и култура.

21 януари – Международен ден на прегръдката

На 21 януари се отбелязва Международният ден на прегръдката. Ученическият съвет при ПГИ „КАРЛ МАРКС“ – град Смолян ще отбележи деня, прегръщайки идеята „Помогни в нужда“. Учениците, водени от вярата, че чудеса не се случват само по Коледа, дариха усмивка на свой съученик.

60-годишнина на Държавен архив Смолян

На 10.01.2023 г. ученици от ПГИ „Карл Маркс“ поздравиха и зарадваха всички гости по случай 60-годишнината на Държавен архив Смолян. Оркестър „Икономско настроение“ откри юбилея с емблематичните за Родопа планина каба гайди. Връчен бе поздравителен адрес от директора на училището г-жа Мария Мечкарска. Празникът продължи с изпълненията на Петя Драгинова, Иван Стефанов, както и на ТФ „Луди млади“ по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.