Рейтингова система за висшите училища в Република България

За да видите детайлно критериите, моля, кликнете тук или върху изображението

   

      

   

За да видите цялото съдържание на обявата, моля, кликнете тук или върху изображението

 

Прием 2024-2025

Кликнете върху изображенията, за да разгледате брошурата в по-висока резолюция или тук

 

График на дейностите по приемане на учениците

За да видите цялото съдържание на приложението от НАП, моля, кликнете тук

20 ученици на стаж в Италия по програма Еразъм+

Учениците от ПГИ „Карл Маркс“ вече са на практика в Реджо Емилия – Италия по програма Еразъм+, проект номер: 2023-1-BG01-KA122-VET-000122060 – „Икономисти в действие – заедно в професионалното развитие“. Днес се осъществи среща с партньорите от ИФОМ, на която се обсъдиха предстоящите дейности по проекта. Едномесечният стаж ще бъде във фирми в Парма и Реджо Емилия, където икономистите от Смолян ще работят по специалността си. Пожелаваме успех на ентусиазираните млади хора.

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

През месец март започна работата по Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици-родители по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Учители и ученици от нашето училище посетиха организираните от училищата родителски срещи с седмокласниците от ОУ „Стою Шишков“, СУ „Отец Паисий“, ОУ „Професор доктор Асен Златаров“ и ОУ „Иван Вазов“. Изготвиха се и се разпространиха информационни материали за професиите, по които ще се предоставя обучение през учебната 2024-2025г. Целта на проекта е да се помогне на осмокласниците да направят правилен избор, относно тяхното професионално обучение и бъдеща професионална реализация.

От месец юни ПГИ „Карл Маркс“ стартира и работата по Дейност 8 – Допълнителни практики в реална работна среда.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

В тази връзка се проведоха работни срещи с ученици от 10 и 11 клас и техните родители за представяне на проекта и разясняване на основните цели и предстоящите дейности, касаещи участието на учениците от ПГИ.

26 юни – Международен ден за борба срещу употребата на наркотични вещества в училищна среда

На 26 юни отбелязваме Международния ден за борба срещу употребата на наркотични вещества в училищна среда. По този повод деветите и десетитe класове от училището, съвместно с класните ръководители – г-жа Мария Печилова, г-жа Стела Добрикова и г-жа Ева Бакалова взеха участие във форум – театър „Наследени сенки“.

Мероприятието се проведе на 20.06.2024 г. и е организирано от Превантивно-информационен център по наркотични вещества – Община Смолян със съдействието на РУО – Смолян.

Учениците успяха чрез съпреживяване да интегрират в себе си гледната точка на друг човек и да преживеят неговите проблеми.

Бяха раздадени материали от Общински съвет по наркотични вещества град Кърджали, които представиха актьорската игра на група младежи и стикери от ПИЦ – Смолян.

Честито дипломиране, випуск 2024!

На 20 юни 2024 година в двора на Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ в град Смолян се състоя тържествено връчване на дипломите на учениците от випуск 2024 година. Директорът на училището отправи послания на благодарност и пожелания за бъдещи успехи в училището, наречено ЖИВОТ. Тя призова младите хора да бъдат мъдри, да не пестят енергия и вяра, за да сбъдват мечтите си. Класните ръководители благодариха на родителите за оказаната съпричастност и заинтересованост към образователния процес през 5 -те години на съвместно сътрудничество и взаимопомощ. Випуск 2024 си обещаха да не забравят учителите и родната гимназия. Емоционален момент беше и традиционното „хвърляне“ на шапки! Всички емоции запечатаха в безброй снимки! На добър час, випуск 2024!

„Стъпала на знанието“

 
Състезанието се провежда всяка година в ПГИ „Карл Маркс“. В него участват ученици от 8 до 12 клас и се осъществява на три етапа: първи, втори и финален. Учениците показват придобитите знания и умения в конкурентна и състезателна среда. Тази година златни медалисти са:
  • Денис Кюмюрджиев – 50т. / 8б клас
  • Павел Парунев – 50т. / 8б клас
  • Магдалена Гарчева – 48т. / 8а клас
  • Ралица Асенова – 48т. / 8а клас
  • Радка Янчева – 48т. /11а клас
  • Деница Панжилова – 46т. /11а клас

Чети етикетите на храните

В изпълнение на дейностите по проекта „Чети етикета на храните“ към Посланици на здравето се подреди изложба на постери, свързана с хранителните добавки. Целта е учениците да се запознаят със значението на информацията, която се съдържа в етикетите. Те трябва да осмислят колко е важно избягването на вредните и излишни добавки, като захар, изкуствени оцветители и консерванти.

Среща с младия творец Денис Кьосев

По НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“, се проведе среща с младия творец Денис Кьосев. Той е завършил образованието си в ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив. В момента е действащ детски учител в гр. София. Автор е на книгата “Вълшебен свят”, която той представи пред учениците от 8 Б клас. Освен че представи своите приказки, Денис прочете и някои от стихотворенията си. В беседа с учениците и госпожа Весела Бечева се дискутираха теми, съдържащи се в стиховете на автора. Денис подари да учениците стикери със свои стихове.

Сертификати от състезание KGL по английски език

На 5 юни в ПГИ „Карл Маркс“ бяха връчени сертификати за участие в училищния и в националния кръг на състезанието по английски език – Kangaroo Global Linguistics (KGL) на нашите ученици от осми, девети и десети клас.

Участниците в състезанието постигнаха високи резултати на олимпиадата KGL, а четирима от тях се явиха на национален кръг.

  • Теодора Янковска – А1 Senior
  • Сонора Чаушева – А1 Senior
  • Хари Пехливанов – В1
  • Валентин Сашев – В2

Поздравяваме Хари Пехливанов от 9 Б клас, който е с най-висок резултат-97,5 точки, за постигнатия успех! Той получи специален сертификат. Поздравяваме и всички останали участници за много доброто им представяне и им желаем много бъдещи успехи.

Благодарим на техните учители г-жа Еманоила Величкова, г-жа Стела Пишинова и г-жа Емилия Алдумирова за всеотдайната работа с децата!