Важно за кандидат-гимназистите:
Вижте информация за план-приема на гимназията ни за новата 2020/2021 учебна година.

На добър път випуск 2020

Днес, 26.06.2020 г., в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ се проведе тържество за изпращане на випуск 2020. Дипломите на зрелостниците бяха тържествено връчени от Областния управител на област Смолян Недялко Славов. Гост на тържество беше г-жа Мария Семерджиева, началник на РУО Смолян, много родители, бивши и настоящи възпитаници на гимназията.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Поздравителен адрес по повод 11 юни – Професионалният празник на икономистите

Уважаеми колеги!
Скъпи ученици и родители!
Професионална гимназия по икономика навършва 60 години.
   Днес, всички заедно трябваше да сме част от тържествата, които винаги съпътстват един рожден ден. За съжаление, с цел да опазим живота и здравето на любимите хора, ще се поздравим виртуално, но от сърце.
    Училището ни е богато със своите възпитаници и техните многобройни успехи – плод на знания, стремежи и мечти. Богато е със воите учители – амбициозни, всеотдайни обичащи своите ученици, Училище, което се утвърди като важен просветен център и спечели значимо място в развитието на професионалното образование в Смолянска област!
    ПГИ „Карл Маркс“ заслужено празнува, макар и в малко тъжен и труден период, защото вече 60 години създава кадри, които активно участват в икономическия и стопански живот на страната. Стремежът на всички учители, ученици и служители е да защитават престижа на училището. Днес е денят на почит и признателност към всички ентусиасти, поставили началото на ПГИ, тогава Икономически техникум и работили дълги години за него. Не може да говорим за училището без да споменем имената на ръководителите – Димитър Велков, Иван Маринков, Пена Делинчева, Мария Томова – всеки от тях е оставил значима диря за развитието на училището, оставил е част от сърцето си , посрещайки и изпращайки хилядите випускници на гимназията.
   Днес учениците се обучават в изцяло обновени и съвременно обзаведени компютърни кабинети. Много от класните стаи са оборудвани със съвременна техника. Създадена е възможност за активна подготовка на децата с помощта на новите технологии, изградена е Wi-Fi мрежа за свободен достъп до интернет, семинарни зали, нови модерни кабинети по природни науки. В училището работят професионалисти, които не само преподават и обучават, а проявяват съпричастност към проблемите и приоритетите на всеки ученик. За всички тях водещ е девизът „Учим за живота, не за училището“.
    Съхранила духа на добрите традиции и пламъка на новаторството, гимназията ни продължава уверено да гради своя съвременен облик, благодарение на всеотдайните преподаватели и техния труд, благодаряние на подкрепата и доверието на родителите на нашите ученици, на МОН и всички регионални управленски структури, които винаги са подкрепяли гимназията.
Уважаеми колеги!
    С упоритост, търпение и любов учете децата, запазете оптимизма, за да множим заедно постигнатото!
  Бъдете здрави, постигайте все повече успехи. Реализирайте духовните си стремления, за да са пълни и щастливи дните ви!
Скъпи бивши и настоящи ученици!
    Следвайте своите желания, където и да се намирате по света, търсете най-добрите постижения в науката, не подминавайте несправедливостите и вярвайте в доброто! На вас принадлежи бъдещето!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Мария Дамова-Мечкарска
Директор на ПГИ

Поздрав на ученици от ПГИ по случай 60-годишнината на училището

Честит празник! Ученици от 8а клас поздравяват на английски език своите съученици, учители и родители, споделят и какво е за тях ПГИ.


 

Учениците от 10а също поздравяват:

Прессъобщение за проведена официална церемония „Първа копка“ – Смолян

Нa 25.05.2020 г., в двора на Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, град Смолян беше проведена официална церемония „Първа копка“ за ефективния старт на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”. Церемонията беше открита от директора на ПГИ „Карл Маркс“ – Мария Дамова-Мечкарска, която изрази радостта си, че гимназията ще има възможност да подобри условията, средата и възможностите за обучение.

Общата стойност на проекта е 1 171 125,221 лв. и още 12 194 лева за оборудване на УТФ.

Гости на церемонията бяха: д-р Даниела Дариткова – Председател на парламентарната група на ПП ГЕРБ, г-н Адриан Петров – Заместник областен управител, г-н Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян, г-жа Мария Семерджиева –Началник на РУО, представители на РУО, Спиро Чавдаров управител на строителната фирма „Дюлгер“, на педагогическия персонал от гимназията.

Събитието приключи с церемониална „първа копка” в двора на гимназията и с пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.

Публикувано на 25.05.2020 год.

        Уважаеми родители,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

 

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

142 години от Освобождението на България

   На 3-ти март 2020 година България чества 142 години от Освобождението си. На тази дата с подписването на Санстефанския мирен договор се слага край на Руско-турската война и България възкръсва на картата на Европа.

    Народът ни се покланя пред подвига на онези българи, които ни помогнаха да се утвърдим като нация. От 1888 година 3 март се празнува като Ден на Освобождението на България от турско робство. По решение на Народното събрание от 20 години 3-ти март е национален празник на страната.

Честит празник, Българи!

osvobojdenie-1878

    Санстефанският мирен договор е подписан на 3 март 1878 година от граф Н. П. Игнатиев и А. И. Нелидов, а от турска страна – Савфет паша и Садулах бей. Според него България става автономно трибутарно княжество с християнско правителство и своя войска.

Събития в ПГИ по повод Националния празник на България

На 2-ри март в ПГИ „Карл Маркс“ отбелязваме Националния празник на България. Денят започна с Чинтуловите песни, които ни накараха да почувстваме величието на тази паметна дата.

Учениците от 10А клас с класен ръководител Еманоила Величкова подготвиха информационни табла, които проследяват историята и живота на героите, отдали живота си за Свободата.

Утре – 3-ти март ще се включим в тържествата по случай Националния празник, като поднесем венци пред паметника на загиналите за свободата на България в квартал Устово.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук