Ученици от България, Словакия и Латвия споделят училищни традиции по проект

Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, заедно с още две училища от Словакия и Латвия, работят по проект на eTwinning и споделят добри практики. Проектът е на тема „Традиции в училище и културно наследство“. Учениците създават интересни материали, свързани с традициите в съответното училище и ги споделят в партньорската платформа. Продължаваме заедно към следващи предизвикателства!

Поход на вдъхновителите

На 18 ноември 2023 година ученици от 10А, 11А и 11Б клас от ПГИ „Карл Маркс“ участваха в инициативата „Поход на вдъхновителите“, организирана от екипа на „Аз мога – тук и сега“ и ППМГ „Васил Левски“. Учениците се срещнаха с млади специалисти, утвърдили се в сферите на рекламата, информационните технологии, социалното предприемачество, киното и др. Всички те представиха своето кариерно развитие и трудностите, с които са се сблъскали по пътя на професионалната си реализация. Всички участници в събитието се убедиха, че неуспехите и изпитанията са повод за силна мотивация в избраната от тях сфера на реализация.

Победа в конкурса „Зелени умения в моето зелено училище“

ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян е победител в конкурса за ученическа разработка на тема: „Зелени умения в моето зелено училище“, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси. В конкурса участваха още ПГИ „Алеко Константинов“ – гр. Кърджали, ИОУ „Васил Левски “ – гр. Враца, СУ „Иван Вазов – гр. Стара Загора и ПГТИ „Дочо Михайлов“ – гр. Тервел. Наградата ни беше участие в тридневен ученически еколагер в периода 16 – 18 ноември 2023 година в гр. Сандански. Създадени бяха две художествени ателиета, по време на които се изработваха естетически красиви продукти. Ателие 1 – Изработване на различни цветя и декорация от италианска хартия. Ателие 2 – „Изкуство в книга“ или ARS in Libro. В програмата ни беше предвидено и засаждане на дръвчета и храсти в парка на град Сандански. По време на събитието учениците придобиха знания и умения за създаване на естетична учебна среда, мотивираща ги за активно учене и висока гражданска ангажираност. Изказваме специални благодарности на организаторите на този еколагер, който се превърна в празник за всички участници!

16 ноември – Професионален празник на данъчните служители

Учениците от 12А клас, специалност „Митническа и данъчна администрация“, изготвиха табло за данъците и НАП, като запознаха съучениците си с данъчната система на България. Това се случи в навечерието на 16 ноември – Денят на данъчните служители.

С постановление на Министерския съвет от февруари 1991-ва данъчната администрация е създадена като самостоятелна структурна единица. Няколко месеца по-късно са назначени първите данъчни служители.

Ден на толерантността

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността. Традиция, която води началото си с приемането на Декларация за принципите на толерантността, утвърдена на Общо събрание на ООН през 1996г. Учениците от ПГИ “Карл Маркс” писаха позитивни послания и разговаряха по темата, изготвиха тематични табла, които да напомнят, че колкото и да сме различни, можем да се разбираме и да живеем заедно.

Зелени умения в моето зелено училище

Награда за клуба по екология „Силивряк“, с ръководител Ева Бакалова, от проведения ученически конкурс на тема: „Зелени умения в моето училище“. Учениците и техният учител ще участват в еколагер в град Сандански. Лагерът ще се проведе в периода 16-18 ноември 2023г. От общо 24 участници в крайния етап са класирани само 5 училища и едно от тях е ПГИ „Карл Маркс“.

Училището ще представят учениците от 9А клас – Александър Колев, Димитър Кацаров, Елена Николова и Андреа Андрова, които са членове на клуба по екология.

Есенна работилница по проект “Иновативно училище”

Пъстрота, цвят, красота! Много емоции, незабравими преживявания и есенно настроение ни донесе проведената в училище работилничка за изработка на изделия с природни материали. Включиха се деветокласници от гимназията, които са участници в клубовете по интереси: „Зелени предприемачи“, „Силивряк“, „Арт ателие „ и „Активни младежи“. Инициативата е предварително заложена и е част от календара на програмата за иновации. Учениците,чрез жребий,се разпределиха в четири отбора. Децата твориха сърцато под звуците на приятна музика! Всички участници се насладиха на чаша билков чай и усмихнати позираха за снимка до изложбата с крайните изделия. Последна спирка от това вълнуващо приключение беше проведената фотосесия в двора на училището, където всички дружно се присъединихме към посланието, изписано с листа: ПГИ!

Ден на народните будители

На 1-ви ноември се отдава почит на просветители, книжовници и революционери, изградили и съхранили духовните ценности и националното самосъзнание на българите. По този повод учениците от 10А клас от ПГИ подготвиха табло и поздравиха всички учители с празника.

Приеми различния

Всеки човек е различен и всеки има своя собствена индивидуалност. По метода: „Връстници обучават връстници“ УС при ПГИ „Карл Маркс“- град Смолян, представен от Елена Кетева и Сонора Чаушева от 8A клас, реши да разгледа силно наболял проблем в днешно време, а именно-трудното приемане на различието. Какво е да си различен? Трябва ли да сме еднакви, за да бъдем приети? Защо е трудно да приемем различието? Това са само част от въпросите, които бяха обсъдени с учениците от 8A и 8Б клас при проведената беседа на тема „Приеми различния“.

Посещение на изложба в Държавен архив – Смолян

На 23.10.2023г. ученици от ПГИ „Карл Маркс“ посетиха изложбата: „Велики дни – Сломени дни“ в Държавен архив – Смолян, посветена на 111 години от освобождението на Родопите. Историческите факти от фотографиите ни представиха редица велики събития, които не трябва да забравяме!