Отчети за приходи и разходи, отчети за касово изпълнение на бюджета и баланси на ПГИ „Карл Маркс“

 
Баланс към 31.03.2024 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2024 г.
 
Бюджет за 2024 година
 
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2023 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2023 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.09.2023 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.09.2023 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.06.2023 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2023 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2023 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.03.2023 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2022 г.
 
Отчет за приходите и разходите и КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2022 г.
 
БЛАНС към 30.09.2022 г.
 
Отчет за приходите и разходите и КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.09.2022 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2022 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.06.2022 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.03.2022 г.
 
Бюджет за 2022 година
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2022 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2021 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2021 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.09.2021 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.09.2021 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.06.2021 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2021 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2021 г.

 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА ПГИ ЗА 2021 ГОДИНА
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2020 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2020 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.09.2020 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.09.2020 г.
 
Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2020 г.
 
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.06.2020 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2020 г.

 

Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.03.2020 г.
 
Бюджет за 2020 година

 

Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2019 г.

 

Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.09.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.09.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.06.2019 г.

 

Баланс и ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.03.2019 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2019 г.

 

Бюджет за 2019 година

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 31.12.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 31.12.2018 г.

 

Баланс към 31.12.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.06.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ към 30.06.2018 г.

 

Баланс към 30.06.2018 г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.

 

Бюджет за 2018 година

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ПАРАГРАФИ НА ПГИ „КАРЛ МАРКС“ към 31.12.2017 г.

 

Бюджет за 2017 година

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ БЮДЖЕТА към 31.12.2016 г.

 

КАСОВ ОТЧЕТ НА ПГИ към 31.12.2015 г.