eTwinning семинар в Словакия с участие на ПГИ

В гр. Братислава, Словакия в периода 18-20 май 2023 г. се състоя семинар на тема “Innovation in secondary education“, в който се включиха участници от 11 държави. Госпожа Еманоила Величкова от ПГИ „Карл Маркс“, заедно с още трима представители от България, взе участие в международното събитие на еТwinning.

Семинарът имаше отлична организация и планиране на всички сесии и дейности, които целяха създаване на контакти, споделяне на добри практики, регистриране на проекти и запознаване с функционалностите на новата платформа ESEP.

Като финален резултат, госпожа Величкова, заедно с двама партньори от Словакия и Латвия, обсъдиха идея за създаване на съвместен проект. В последния ден на събитието проектната идея бе регистрирана от екипа, очакваме одобрение.

Да си пожелаем успех в бъдещата работа с еTwinning.

Здравейте, напишете своя коментар: