5 юни – Световен ден на околната среда

Представители на клуба по екология „Силивряк“ с ръководител Ева Бакалова взеха участие в среща-дискусия, посветена на Световния ден на околната среда. Тя бе организирана от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян, съвместно със сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“. В събитието участваха както наши възпитаници, така и ученици от Гимназията по селско и горско стопанство „Никола Вапцаров“ Чепеларе.

Основните теми на дискусията включваха опазване и стопанисване на горите, съхраняване на биоразнообразието. Акцент се постави върху балканският ендемит – Родопския силивряк. Обсъждаха се начините за неговото опазване, включително мерките, които можем да предприемем, за да гарантираме, че тези уникални находища ще бъдат съхранени за бъдещите поколения.

Световният ден на околната среда през 2024 г. се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще.

Здравейте, напишете своя коментар: