21 март – Международен ден на борба срещу расовата дискриминация

По случай 21 март – Международния ден на борба срещу расовата дискриминация, учениците от ПГИ „Карл Маркс“ споделиха своята лична позиция и разказаха факти относно обявяването на деня за бележита дата.

Здравейте, напишете своя коментар: