20 октомври – Световният ден на статистиката

На 20 октомври 2021 година в Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр.Смолян бе отбелязан Световният ден на статистиката. В подготовката активно се включиха учениците от 11Б клас – специалност „Икономическа информатика“, които заедно с преподавателя по статистика г-н Боян Петевски взеха участие в беседа, свързана с ролята и значението на Националният статистически институт и неговите изследвания в различни области на обществения и икономическия живот в нашата страна. Тази година при отбелязването бе даден приоритет на едно от най-значимите изследвания на НСИ, а именно преброяването на населението и жилищния фонд в България.

Благодарим за любезното съдействие на г-н Николай Славов – Директор на Териториалното статистическо бюро в гр.Смолян, който предостави много и различни материали, брошури и справочници, с което ни помогна да организираме информационен кът във фоайето на училището!

Здравейте, напишете своя коментар: