19 и 25 ноември – Световните дни за борба с насилието над деца и жени

По повод 19 и 25 НОЕМВРИ – СВЕТОВНИТЕ ДНИ ЗА БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА И ЖЕНИ ученици от Ученическия съвет при ПГИ „Карл Маркс“ представиха презентация пред своите съученици на тема: „Насилието над деца и жени“, с която запознаха подрастващите с различните възможни форми на посегателство над личността. Използваният метод на представяне е „Връстници обучават връстници“. Идеята е учениците да бъдат информирани, а в случай че някой стане обект или свидетел на насилие, да знае как да действа и към кого да се обърне за помощ.

Здравейте, напишете своя коментар: