18 юни – празник на обединен Смолян

Ученици от 10 и 11 клас от ПГИ “Карл Маркс” отбелязаха 62 години “Обединен град Смолян” Проведена беше беседа с учениците и беше изработено информационно табло придружено със снимков материал, сравняващ Смолян в миналото и настоящето.

Здравейте, напишете своя коментар: