18 октомври – Европейски ден за борба с трафик на хора

Ученици се запознаха с опасностите и рисковото поведение при трафика на хора. С поредица от мероприятия в ПГИ „Карл Маркс“ те отбелязаха 18 октомври – Европейски ден за борба с трафик на хора. Мероприятията се проведоха по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Смолян, съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

Елмира Косова, обществен възпитател към МКБППМН, представи презентации, които провокираха интересни беседи по темата сред учениците от 8A и 8Б класове.

Целта на проведените превантивни мероприятия бяха да се заостри вниманието на учениците върху рисковото им поведение, взетите неразумни решения и избягване на опасни ситуации.

Посланието отправено от Елмира Косова към учениците бе да разясни на учениците, как да реагират адекватно попадайки в опасна ситуация, да могат да окажат съпротива при натиск от други хора , както и да окажат помощ на някой намиращ се в рискова ситуация.

Младежите се запознаха с частта от Българското законодателство за борба с трафика на хора, за да имат информация как да реагират адекватно.

Здравейте, напишете своя коментар: