18 март – световен ден на рециклирането

В нашето училище е традиция да събираме отпадъците разделно. Във всяка класна стая има кошове за разделно събиране. Познаваме технологията на рециклирането и ползите от цикличната икономика.

С радост се включихме в тази инициатива и отбелязахме СВЕТОВНИЯ ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО.

В училище работят клубове по интереси – „Арт ателие“, клуб по екология „Силивряк“ и клуб „Зелени предприемачи в действие“.

Успяхме да мотивираме всички ученици и с подкрепата на Ученическия съвет бяха разпределени задачите по класове. Всички взеха активно участие в информационната кампания за деня на рециклирането.

В клуб по екология – от стари тетрадки изработихме ръчна хартия, която използвахме да апликираме пролетни картички, с които зарадвахме нашите преподаватели.

От събраните капачки в училище изработихме пана с български шевици. Тази идея ще продължава да се развива, тъй като предстои да бъдат изработени по-голям брой пана, които ще се монтират на футболното игрище в училище.

Всяка година на есен и пролет залагаме окосената трева и сухи листа от тревните площи в училище в компостери. Създаваме биоразградими кофички, в които засаждаме дръвчета.

В клуб „Арт ателие“ се изработиха плетени панери, кошове, моливници от стари вестници и списания.

Членовете от клуб „Зелени предприемачи в действие“ успяха да създадат бизнес проект „Бобкоф“ за биоразградими кофички и заснеха видео, което споделиха със своите връстници.

Здравейте, напишете своя коментар: