16 ноември – Световен ден на толерантността

На 16 ноември 1995 година международната общност в лицето на ЮНЕСКО определя този ден за Международен ден на толерантността, а година по-късно в ООН се приема и Декларацията за принципите на толерантността.

На 16 ноември 2022 година това събитие бе отбелязано и в ПГИ „Карл Маркс“. Учениците от 12А клас, с класен ръководител г-н Сувариев, изготвиха табло с принципите на толерантността и проведоха дискусия, в която обсъдиха толерантността като начин на поведение на младите хора в днешното време.

Здравейте, напишете своя коментар: