150 години от гибелта на Васил Левски

На 15 май ученици от ПГИ „КАРЛ МАРКС“ посетиха изложба в залата на Държавен архив – Смолян. Тя е посветена на 150 години от гибелта на Васил Левски.

Изложбата включва 10 табла, на които са представени 14 писма от кореспонденцията между Иван Драсов и Данаил Попов – съратници и приятели на Васил Левски. От общо 18 на брой QR кода, отпечатани върху таблата, може да се чуе звуков файл с подбран цитат от писмото или допълнителна информация по темата.

Здравейте, напишете своя коментар: