11 декември – Световният ден на планините

На 11 декември се отбелязва Световният ден на планините.

През 2003г. генералната асамблея на ООН фокусира вниманието към проблемите на развитието на планинските райони и необходимостта от оказване на помощ на хората живеещи в планините.

По този повод учениците от 9А клас изготвиха табло, включващо различни фотографии с изглед на планини и ни напомниха че: Природата е нашият дом! Нека не я унищожаваме. Опазването на красивата ни природа и чистотата ѝ зависи най- вече от добрата воля на всеки от нас. Нека не си ти причината за разрушаването на прекрасната хармония, която цари в Планината. Не оставяй на земята нищо друго, освен отпечатъка от своите обувки. Не изхвърляй боклуци в природата-те ще останат там завинаги.

Здравейте, напишете своя коментар: