Художествен прочит на шекспировите сонети

Във връзка с осъществяване на националния план за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГИ „Карл Маркс” се осъществи художествен прочит на шекспировите сонети с ученици от 8Б клас.

Учениците рецитираха и интерпретираха както на български, така и на английски език сонети от творчеството на англиийския драматург.

Здравейте, напишете своя коментар: