Участие в инициативата „Галерия на образованието“

На празника на обединения град Смолян – 19.06.2021г. Професионална гимназия по икономика “Карл Маркс“ участва в инициативата „Галерия на образованието“. Училището ни бе с мотото „Това е моето училище“. Изложени бяха снимки и дипляни разказващи за училищния живот, както и материали за изучаваните специалности в училище. Бяха показани и презентирани изделия, собственоръчно изработени от учениците участващи в клубовете “Арт ателие“ и „Силивряк“.

Здравейте, напишете своя коментар: