Тренинг с психолози на тема: „Обидите и емоционалните щети върху психиката“

Психолози показаха на ученици какви емоционални щети нанасят обидите върху психиката.
„Ние се изкачваме на по-високо ниво, когато започнем да се отнасяме с другите по-добре, отколкото те се отнасят с нас“.
Това послание на Джон Максуел отправиха психолозите на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Елена Бончева и Росен Кубински към учениците от 8Б клас.

Проведеният тренинг с осмокласниците показа нагледно как обидите нанасят емоционални щети върху психиката на личността. С учениците бе направена демонстрация за ненасилствена комуникация между съученици.

За постигане на успешни резултати в тази насока ще се проведат серия от срещи с учениците. Целта е да се изгради сплотен екип в класа, съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

Здравейте, напишете своя коментар: