Световен ден за борба със СПИН – 1 декември

Днес – 1.12.2022г. в ПГИ „Карл Маркс „, със съдействието на РЗИ и БМЧК-Смолян, беше отбелязан Световният ден за борбата със СПИН.

На учениците бяха раздадени специални ленти-символ на съпричастност с болните от СПИН и на борбата с коварната болест.

Учениците от 12А клас, със съдействието на медицинската сестра Севда Гогушева, на специално табло изложиха нагледни материали за „Болестта на века“.

В часа на класа, учениците от 12А клас и класният им ръководител г-н Сувариев, проведоха дискусия, в която обсъдиха най-важните въпроси, свързани с болестта.

Здравейте, напишете своя коментар: