Представителна изява на клуб „Забавни европейски езици“

На 01 юни 2022 година се проведе представителна изява на клуб „Забавни европейски езици“ с ръководител Валентина Велкова – преподавател по английски, руски и испански език в ПГИ „КАРЛ МАРКС“ Смолян. Участниците са 8. Те са от 9, 10 и 11 клас! Инициативата е „Четящите успяват“. Учениците от клуба изработваха книжки с приказки на чуждите английски, руски и испански езици. Готовите „проекти-продукти“ бяха изложени в коридора пред учителската стая. Експозицията от книжките достави радост на всички.

Творете, мили ученици!

Здравейте, напишете своя коментар: