„Повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране“

Педагогически специалисти от всички области на страната преминаха специализирано обучение в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема: „Повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране“ по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ . Боян Петевски и Христо Кименов – учители от ПГИ „Карл Маркс“, също участваха в обучението, което се проведе в град Банкя.

Благодарим на лекторите: проф. д-р Даниела Илиева; проф. д-р Мариела Деливерска; Доц. д-р Джеймс Йоловски.

Здравейте, напишете своя коментар: