Отличие от национален ученически конкурс за есе

Във връзка с 85 години Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов и 85 години преподаване и обучение по счетоводство в Свищовското висше училище тази година се проведе Национален ученически конкурс за есе – „СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ В БЪЛГАРИЯ – ТРАДИЦИИ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“.

В конкурса участие взе Светослав Бисеров Узунов от 11Б клас. Ученикът за пореден път демонстрира творческо мислене, като представи интересни и иновативни идеи и разсъждения, а есето му се отличава с оригиналност и креативност. Той показа колко амбициозни и упорити са бъдещите счетоводители, които умеят да боравят не само с цифрите, но владеят и силата на словото.

Есето му беше оценено с отличие от комисията. Освен Сертификат за участие, той е отличен и с Грамота за креативни идеи и разсъждения.

 

Здравейте, напишете своя коментар: