Награда на учител

На 24 май 2022 година по повод честването на Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на тържествен празничен концерт, на амфитеатъра в град Смолян заслужено признание получи госпожа Стела Пишинова, учител по английски език. Тя е прекрасен, млад колега, който умее да вдъхновява своите ученици да постигат върхове. Всеотдайна и отговорна при работа с колеги и родители.

Честита награда
и още много покорени върхове и пожелаваме!

Здравейте, напишете своя коментар: