Мобилности по проект на секторна програма „Леонардо да Винчи“

   От 06.10.2013 г. до 11.10.2013 г. /вкл./ 8 ученици и 3-ма учители посетиха гр. Ейбар, Кралство Испания. Във връзка с изпълнение на мобилности по проект Mechatronics Orientation in e-Vocational English – M.O.V.E. към Секторна програма „Леонардо да Винчи“ с № 2012-1-TR1-LEO04-35790 6

  Участниците се представиха достойно при поставените задачи, докоснаха се до испанската култура и традиционни ястия. На работната среща между партньорите ни бе представен един от крайните продукти – CD носител с викторина в областта на мехатрониката. Предстоящата дейност по проекта е заснемане на 5-минутен филм, в който трябва да представим IT специалности изучавани в училище, който ще се представи на следващата визита в гр. Кайсери, Република Турция (7-11.04.2014 година).

[svgallery name=“mobilnosti-leonardo-davinci-2013″]

Здравейте, напишете своя коментар: