Коледен иновационен лагер

На 22 декември 2021 г. /сряда/ от 09:30 ч. в ПГИ „Карл Маркс“ се проведе коледен иновационен лагер. В него взеха участие 20 ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас. Всички те бяха разпределени в четири отбора с по 5 участници –отбор “Дядо Коледа“, отбор “Рудолф“, отбор „Джудже“ и отбор „Елхичка“. Учениците работиха четири часа и трябваше да презентират иновативен продукт или услуга, които да предложат на една от заинтересованите страни в онлайн обучението /учители, ученици, училищна администрация, ръководство и персонал, родители и др/. Целта е да се повиши мотивацията и да се върне тонусът на участниците в системата на образованието.

Отборите имаха на разположение компютър и помощни материали, както и учител ментор. На мероприятието присъстваха г-жа Нина Алексиева- старши експерт по професионално образование и обучение, г-н Красимир Парунов– бивш заместник-директор на училището, родители, учители и ученици. Отборите разполагаха с 5 мин. за презентиране на идеите и 2 мин. за въпроси от журито.

Всички отбори бяха класирани на първо място, защото представиха иновативните си продукти и услуги по изключително креативен начин- чрез скечове и театрални постановки. Отговаряха компетентно на зададените въпроси от журито.

Участниците бяха наградени с грамоти и подаръци от Дядо Коледа.

Здравейте, напишете своя коментар: