„Климатична фреска“

Учениците от 9A клас при ПГИ, с техните преподаватели Ева Бакалова и Светлана Костова, се включиха в интерактивна и образователна игра, основана на творчество, споделяне на емоции и предизвикателни възприятия за изменението на климата. С помощта на тесте от карти се посочиха взаимовръзките между човешките дейности и различните елементи на климатичните промени. Учениците бяха провокирани от въпросите, създадоха ефективен екип и подходиха творчески към финала на играта.

В заключение от проведената среща те набелязаха кои са заплахите, актуалните проблеми и възможните решения за справяне с климатичните промени. Организаторите на срещата връчиха грамота за участие в „Климатична фреска“.

Здравейте, напишете своя коментар: