Изява на клуб „Аз и другите“

Учениците от клуб „Аз и другите“ изготвиха табло с тийнейджърски снимки, включващи част от тяхното вълнуващо ежедневие. Те ни помогнаха да получим представа за емоционалния им живот.

Здравейте, напишете своя коментар: