За ПГИ Смолян е приоритет осигуряването на достъпна архитектурна среда за всички ученици и граждани

В ПГИ „Карл Маркс“ се проведе демонстрация на новото специализирано устройство за изкачване на стълби за хора с увреждания. Роботът е закупен като част от осъществения проект по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Регионална образователна инфраструктура”, компонент 1.

От тази учебна година учениците и гражданите с ограничена подвижност вече ще могат да посещават училището ни без затруднения с изкачването на стълби.

Специалното съоръжение има товароносимост до 180 кг. и се захранва с батерии, като с едно зареждане могат да бъдат изкачени 400 стъпала. Устройството за изкачване на стълби гарантира безопасното придвижване на по-трудно достъпните места в училището, като разполага и с автоматична спирачка.

Гумените задвижващи вериги действат на принципа на гъсеничния механизъм, като осигуряват плавно и комфортно движение, чрез приплъзване на уреда по твърди повърхности. Този модел позволява транспортирането на всички видове механични инвалидни колички. Стълбищният робот се отличава с надеждност, ергономичност, функционален дизайн, с цел да отговори на всички изисквания за улесняване достъпа на гражданите до сградата по безопасен и лесен начин. По този начин се преодоляват съществуващите до този момент затруднения при посещението на училището. Стълбищният робот осигурява достъпност до всички кабинети на територията на гимназията.

Здравейте, напишете своя коментар: