Живот без зависимости

На 27 март в ПГИ „Карл Маркс“ град Смолян се проведе среща между ученици от десети клас и изтъкнати психолози Елена Бончева и Росен Кубински от МКБППМН. Тя беше на тема „Живот без зависимости“, а целта е превенция от различни видове зависимости. В рамките на събитието учениците имаха възможността да получат полезна информация. Те бяха стимулирани да се включат в дискусията, убеждавайки се, че получените знания ще са от полза за изграждането на здравословни навици и предпазване от потенциални рискове.

Здравейте, напишете своя коментар: