„Емоционална интелигентност“

Училището като общност функционира чрез взаимодействията между учители, родители и ученици. Общата цел е училището да бъде желана територия, в която да цари толерантност, взаимно уважение и доверие. Пример за споделена отговорност в училищния живот беше днешната инициатива, подготвена от госпожа Павлина Красина – майка на ученика Теодор Красин от 10Б клас. Тя организира игри на тема „Емоционална интелигентност“ с учениците от 10Б клас, с цел придобиване на умения за общуване и успешно справяне в конфликтни ситуации. Учениците с голям интерес се включваха в игрите и последвалата дискусия.

Благодарим на госпожа Красина за проявената инициативност и се надяваме това да е първата стъпка към бъдещата ни съвместна работа!

Здравейте, напишете своя коментар: