Дистанционно обучение-семинар за увереност на младите хора

Днес 22.04.2021г. в ПГИ се проведе обучение-семинар с деветите класове от външни лектори към Академия за родители и г-жа Радостина Стоянова – психолог от гр. София.

През 2021г. България се присъеди към Dove self-esteem програмата и организира обучения за подобряване на самочувствието сред деца и подрастващи.

Проектът за самочувствие „Dove Self-esteem project” е създаден през 2004г, за да повиши самочувствието и да изгради положително отношение към тялото у младите хора навсякъде по света.

Учениците от 9А и 9Б клас участваха активно в дискусията и споделиха преживявания на тази тема.

Здравейте, напишете своя коментар: