Ден на ученическото самоуправление в ПГИ

На 9 май – Деня на Европа, в ПГИ „Карл Маркс“ се проведе „Ден на ученическото самоуправление“. Всички длъжности в училище се заеха от ученици. Те влязоха в роли на директор, заместник-директор, учители и главен счетоводител. На девети май по традиция ръководството на училището получава подкрепа в изпълнение на ежедневните задачи от своите амбициозни, организирани и креативни ученици. Един ден, наситен с емоции, въодушевление и ентусиазъм! Основната цел на тази проява е младежите да почувстват задълженията на своите учители и на ръководството, да станат съпричастни в ежедневните проблеми, и това да им помогне за бъдеща кариерна ориентация. В тази връзка те имаха възможност да преподават учебния материал, да следят за отсъствия и униформи, да провеждат разговори с ученици и родители по възникнали проблеми в училище, да осъществяват контрол в часовете при преподаване на учебния материал и да отговарят за дисциплината.

Здравейте, напишете своя коментар: