Ден на толерантността

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността. Традиция, която води началото си с приемането на Декларация за принципите на толерантността, утвърдена на Общо събрание на ООН през 1996г. Учениците от ПГИ “Карл Маркс” писаха позитивни послания и разговаряха по темата, изготвиха тематични табла, които да напомнят, че колкото и да сме различни, можем да се разбираме и да живеем заедно.

Здравейте, напишете своя коментар: