Грамота от Национален конкурс за есе на английски език

В периода 18-21 април 2023 ученичката Елена Стоева от 11А клас, ПГИ „Карл Маркс“ взе участие в Национален конкурс за писане на есе на английски език на тема: „No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.“ Adam Smith, „The Wealth of Nations“ („Нито едно общество не може да бъде проспериращо и щастливо, ако по-голямата част от неговите членове са бедни и нещастни.“ Адам Смит, из книгата „Богатството на народите“).

Ученичката бе наградена с грамота, а гимназията ни получи благодарствен адрес от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен.

Здравейте, напишете своя коментар: