Годишен педагогически съвет

На 08.07.2021г. се проведе годишен педагогически съвет в с. Огняново, община Гоце Делчев. Бяха анализирани силните и слабите страни от образователния процес през учебната 2021/2022 година. Взеха се решения за предстоящата учебна година.

Здравейте, напишете своя коментар: