Годишен педагогически съвет в град Хасково

На 08.07.2021 г. се проведе годишен педагогически съвет в гр. Хасково. Бяха анализирани силните и слабите страни от образователния процес през учебната 2020/2021 година. Взеха се решения за предстоящата учебна година.

Здравейте, напишете своя коментар: