Вътрешноквалификационен курс на тема „Превенция на агресията в училище“

В училищната практика агресивното поведение на учениците е един от най-често срещаните и сериозни проблеми. В тази връзка на 16.02.2023г. в ПГИ „КАРЛ МАРКС“ – град Смолян се проведе вътрешноквалификационен курс на тема „Превенция на агресията в училище“. Отделено беше внимание на същността и видовете агресия, проявите и през различните етапи от развитието на децата, факторите, които провокират агресивното поведение и техниките за справяне с нея.

Здравейте, напишете своя коментар: