Викторина „Моята натура 2000 и хищни птици“

С гордост съобщаваме за отличените с грамоти и награди ученици, взели участие във викторина за защитените птици. Екипът на ПГИ „Карл Маркс“ – Смолян с ръководител г-жа Бакалова се представи с общо 29 ученици от 8 и 9 клас. Състезателите във Викторината имаха възможност да приложат знания за защитените грабливи птици – белошипа ветрушка, ловен сокол и царски орел. С най-добър резултат се представиха Борислав Цанев, Димитър Грибачев и Алекс Каров. Удовлетворени сме от проведената викторина, която ни направи още по-знаещи и информирани за многообразието от редки птици, застрашени от изчезване.

Благодарим на организаторите от Зелени Балкани!

Здравейте, напишете своя коментар: