Участие в конкурса „Родна реч, омайна, сладка…“

    Поздравления за Кадиме Купенова от 11 клас, Живка Тодорова и Диана Куцова от 10 клас!

    Възпитаничките на ПГИ „Карл Маркс“ участваха в конкурс „Родна реч, омайна, сладка…“, организиран по случай 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Отбелязваме създаването на глаголицата от Кирил и Методий

    На 24 май честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден отбелязваме националния празник на просветата, културата и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, известни още като Солунските братя.

    Колективът и учениците на ПГИ „Карл Маркс“ се включиха в организираното мероприятие.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

ПГИ „Карл Маркс“ и Военен съд Пловдив си партнират в Образователна програма през втория учебен срок на учебната 2017/2018 година

    За поредна година ПГИ – Смолян се включи като училище партньор в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ реализирана между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието. През втория учебен срок на учебната 2018 година в часовете на класния ръководител на гимназиалния курс, наши гости бяха представители на Военен съд – Пловдив. Като лектор, съдия Даниел Луков запозна учениците с основни понятия за държавната власт и в частност за съдебната власт, работата на наказателния съд. Разяснена беше наказателната отговорност, която се носи от малолетни, непълнолетни и пълнолетни при осъществяване на престъпления. Преди изготвяне и утвърждаване на графика за лекциите, сред учениците от гимназиалния курс направихме прочуване кои теми представляват интерес за тях. Всички те залегнаха в програмата и бяха поднесени на учениците по възможно най-разбираем начин и на достъпен език. Началото бе поставено с разговори за държавната власт, в частност съдебната власт, предумишленото и умишленото убийство, продължихме с противообществени прояви на деца, престъпления извършени от непълнолетни, от наркозависими лица, домашно насилие над малолетни и непълнолетни и завършихме с темата за документите с невярно съдържание.

    Казуси от реалната съдебна практика и личния съдийски опит на к-н Луков бяха разигравани с ролеви игри, като на учениците бе предоставена възможността да разсъждават – правилно или не, като стигат заедно с лектора до истината, верния отговор или правилното наказание.

    Учениците от IX, X, XI и XII клас участваха активно в обсъжданията, обогатиха своите познания и намериха отговори на своите въпроси. Вниманието им беше ангажирано и по своя инициатива поздравиха лектора за начина на поднасяне на иначе тежката за ученици материя.

    Образователната програма има своя безспорен положителен ефект над възпитанието и образованието на подрастващите, както и превантивен характер спрямо бъдещото поведение на учениците.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Конкурс за превод на художествен текст

    На 17 май 2018 година от 16:30 часа в Регионална библиотека „Николай Вранчев“ се проведе тържественото отчитане на резултатите от конкурса за превод на художествен текст на английски, немски, руски и испански език на името на нейния патрон Николай Вранчев – виден книжовник, писател-преводач и общественик, заемащ достойно място в историята на нашия народ и Родопския край.

    Тази година конкурсът е посветен на 155-годишнината от рождението на Алеко Константинов – юрист, писател, публицист, демократ, любител на природата и музиката, планинар, пътешественик, бохем, един от малцината духовни аристократи и безспорно между най-големите таланти в българската литература.

    Предложени бяха два текста за превод от: „Бай Ганьо в банята”, 1-ва възрастова група и „Бай Ганьо пътува”, 2-ра възрастова група.

Творбите са оценени от компетентно жури в състав: гл. ас. Гинка Василева – преподавател по английски език, гл. ас. Маргарита Петрова – преподавател по немски език, Нели Попатанасова – преподавател по руски език.

Наградите: грамоти, книги, ваучери за закупуване на продукти от книжарници „Евридика” и „Приятели”, както и билети за театър бяха връчени от г-жа Йорданка Вълчева – зам. директор и библиотекар на 2017 година.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА –
„БАЙ ГАНЬО В БАНЯТА“

1 място: Мария Величкова Андреева, ПГИ “Карл Маркс”, Смолян

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Представителна изява на клуб „Success“

    На 14 май 2018 година се проведе представителна изява на клуб “SUCCESS”, по проект „Твоят час“, с ръководител Еманоила Величкова.

    Учениците по интересен начин поднесоха различна информация за туризма в България, предложиха различни туристически оферти. Бяха подготвили въпросник-анкета, за да проверят какво знаят присъстващите на събитието за различни обекти и дестинации в страната ни.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

    Предстои съвместна втора изява, заедно с клуб „English In Mind”, която ще се проведе през месец юни. Всички са поканени. Датата и мястото на събитието ще бъдат обявени допълнително.