Авторски драматизации на английски и испански език

    На 28 февруари 2019 година в ПГИ „Карл Маркс“ гр. Смолян се проведе ден на езиците. Учениците представиха авторски драматизации на английски и испански език.

    Всички спектакли бяха с послание. „Актьорите“ от ПГИ представиха легенда за Дяволския мост на испански език, комедия и две приказки на английски език.

    Събитието беше много забавно за учениците, родителите и учителите.

    Изявено беше желание спектаклите да се играят отново, за да могат повече родители и ученици да видят театралните и езикови умения на нашите деца.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Квалификационен семинар

    На педагогическия колектив от ПГИ „Карл Маркс“ град Смолян на 27 и 28 февруари 2019 година в семинарната зала на училището се проведе обучение на тема: „Предоставяне на допълнителната подкрепа за личностно развитие в училище“. Всички участници получиха по един квалификационен кредит от РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – СМОЛЯН.

    С подходяща методика и презентация от ръководителите на обучението педагогическите специалисти се запознаха с теоретичната постановка и решаваха практически задачи при изготвяне на необходимите документи за оказване на личностна подкрепа на учениците.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

Ден на розовата фланелка

    И тази година, последната сряда от месец февруари в ПГИ „Карл Маркс“ се отбеляза денят на розовата фланелка. На 27 февруари момичета облечени в розови фланелки посрещнаха ученици, учители и непедагогическия персонал в училище с малки розови лепенки под формата на фланелки с надпис „Не на тормоза, но не за ден!“. Всеки клас получи розов балон с послание и беше запознат с историята за честването на този ден. В голямото междучасие всички се хванаха на традиционното хоро под съпровода на училищния оркестър „Икономско настроение“ с което доказаха, че в ПГИ „Карл Маркс“ няма тормоз, а има веселие.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

 

210 години от рождението на Дарвин

    Ученици от 10 клас на ПГИ ”Карл Маркс” с преподавател по биология г-жа Ева Бакалова посетиха библиотеката. Посещението бе свързано с отбелязване на 210 години от рождението на Чарлз Дарвин. Учениците сами издириха материали и подредиха изложба. Сред книгите те проведоха и открит урок на тема „Теория на Чарлз Дарвин за еволюцията”.

    Библиотечните специалисти им представиха сайта на библиотеката и възможностите за онлайн тематично търсене в Електронния каталог и електронните картотеки.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук

/текст в статията – Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян/

Музейно ателие за мартеници

    На 19 февруари 2018 година ученици от клуб „Арт ателие“ към ПГИ „Карл Маркс“ участваха в Музейно ателие за мартеници към РИМ „Стою Шишков“. Интересни факти и столетни традиции за родопската мартеница и обичаят „Мартене“ ни разказа г-жа Тинка Белегова – уредник в музея. След което ни даде възможност да се върнем години назад и да изработим традиционна родопска мартеница с естествени материали. Учениците развихриха своето въображение и сътвориха чудесни мартеници за колекцията на музея.

    За да можете да разгледате снимковия материал в тази публикация, моля кликнете тук