СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ГОДИНА

    На 21.06.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“,
  гр. Кърджали;
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника,
  гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по архитектура строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“,
  гр. Пловдив;
 • Национална търговска гимназия,
  гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“,
  гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по транспорт ,,Гоце Делчев“, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот;
 • Професионална гимназия по механотехника ,,Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по битова техника, гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия ,,Цар Иван Асен II“, гр. Асеновград;
 • Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр. Смолян.

 

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на  модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес.

Срок на договора: 30 месеца (21.06.2017 – 21.12.2019 г.)

Стойност на договора: 14 086 000 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 11 922 099,98 лв.

Национално финансиране: 2 103 900,02 лв.

Посещение на планетариума в гр. Смолян

   По повод обявената Зелена седмица в ПГИ „Карл Маркс“ и отбелязване на Световния ден на околната среда на 6 юни 2017 година, учениците от клуб по екология „Силивряк“, съвместно с приятели от 10 А, 10 Б и 10 В клас, посетиха Планетариума – Смолян. Те имаха възможност да се докоснат до звездното небе – направиха виртуален полет около планетите на Слънчевата система и се запознаха със зодиакалните съзвездия.

    Инициатори на изявата са Ева Бакалова – ръководител на клуб по екология и Лилия Александрова – учител по физика и химия.

    Учениците останаха удовлетворени.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Второ място на национално състезание

    На 1 и 2 юни в гр.Варна се проведе национално състезание за най-добра учебна компания на България за 2017 година. Учениците от учебна компания „Родопи еко“, с ръководител г-жа Косова, се пребориха за второто място – среброто, с идеята за производство на компост и биоразградими саксии за засаждане на иглолистни фиданки. Те спечелиха и първа награда за най-автентичен екологичен продукт и право на участие в креативен лагер в гр. София за зелено предприемачество.

    Ръководителят им Елмира Косова получи сертификат за учител-вдъхновител.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Представителна изява на клуб „English in Mind“

    Учениците от клуб „English in Mind“ с ръководител г-жа Величкова проведоха представителна изява на 1 юни 2017 година в ПГИ. Те направиха виртуално пътешествие из цяла България, като ни запознаха с бележити събития от нейната история. Накрая всички присъстващи се заловиха на българско родопско хоро, съпроводено с музикална фолклорна програма от гайдари и танцьори.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.

Представителната изява на клуб „Успешни на матура“

    На 1 юни 2017 година от 14:30 часа в ПГИ се състоя представителната изява на клуб „Успешни на матура“. Клубът е сформиран по проект „Твоят час“. В него участват ученици от 10 и 11 клас с ръководител г-жа Цветкова.

    Учениците представиха рецитал на тема: „България в стихове“. Те запознаха аудиторията със съвременни български поети и тяхното творчество.

    Грешка: Съжаляваме, но Вие не можете да разгледате снимковия материал от тази публикация. Необходимо е да имате инсталиран ADOBE FLASH PLAYER като приставка на интернет браузъра, който използвате в този момент. Можете да го изтеглите от тук.