Важно за кандидат-гимназистите:
Вижте повече информация за план-приема на гимназията ни за новата 2017/2018 учебна година.


 

За учебната 2017/2018 година ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „В. ДИМИТРОВ” ще приема ученици от цялата страна, приети да учат в училищата на гр. Смолян

 

Здравейте, напишете своя коментар: