Важно за кандидат-гимназистите:
Вижте повече информация за план-приема на гимназията ни за новата 2019/2020 учебна година.

Здравейте, напишете своя коментар: