УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите за прием на учениците в 8 клас в неспециализирани училища за учебната 2019-2020 година е необходимо да сте информирани и да извършите дейностите, които са описани тук

Вижте повече информация за план-приема на гимназията ни за новата 2019/2020 учебна година.

Здравейте, напишете своя коментар: