27 март „Часът на Земята“

Клуб по екология „Силивряк“ приканва към активно включване в инициативата на WWF.

ИЗГАСЕТЕ СВЕТЛИНИТЕ ЗА ЕДИН ЧАС!

Здравейте, напишете своя коментар: