22 септември – Ден на Независимостта на България

Поради извънредната ситуация, ПГИ “Карл Маркс”, гр. Смолян отбеляза знаменитата дата – 22 септември Ден на Независимостта на България чрез презентация. Учениците от VIII Б клас изготвиха тематична презентация. Те я представят тук, в училищния сайт.

Мероприятието е израз на съхраняване на свята традиция и допринася за възпитаване в патриотичен дух и чувство за национална идентичност.

Честит празник!

Здравейте, напишете своя коментар: