Откриване на новата учебна година

На 15.09.2023г. в ПГИ „Карл Маркс“ тържествено беше открита новата учебна година от 9А и 9Б клас, с класни ръководители г-жа Мария Черпокова и г-жа Стела Добрикова.

Официални гости на тържеството бяха г-жа Ефтима Петкова – представител на община Смолян, г-жа Нина Алексиева – старши експерт от РУО Смолян и г-н Красимир Парунов – бивш дългогодишен директор на гимназията.

Директорът на училището поздрави всички ученици, родители и преподаватели, като им пожела успешна нова учебна година.

Здравейте, напишете своя коментар: